Any 1063. Traducció de part del document original trobat al Diplomatari de Ripoll.