12è PESSEBRE VIVENT DE CABRIANES

El diumenge 8 de gener, cabrianesos i cabrianeses es van convertir en figurants dels seu 12è Pessebre Vivent. Els Organitzadors, MANEFLESTREATRE, valoran molt possitivament tant la participació com l’afluència de públic.


MARIA

SOPAR I CINEMA AL CENTRU

DESPRÉS DE LA BONA ACOLLIDA QUE VA TENIR L’ACTIVITAT SOPAR I CINEMA A LA FRESCA DE L’ESTIU, MANEFLESTEATRE VA TORNAR A ORGANITZAR, ABANS QUE ARRIBÉS EL FRED, LA PROJECCIÓ DE DUES PEL·LÍCULES. EL 12 DE NOVEMBRE ES VA FER UNA SESSIÓ PER A TOTS ELS PÚBLICS AMB LA PROJECCIÓ DE PORCO ROSSO I EL DISSABTE 19 DE NOVEMBRE UNA ALTRA AMB LA PEL·LÍCULA V DE VENDETTA AMB UN ÈXIT NOTABLE DE PÚBLIC JOVE.

MARIA

CAMINADA A FUSSIMANYA

UN ANY MÉS, MANEFLESTEATRE, VA ORGANITZAR LA CAMINADA A FUSSIMANYA, AMB UNA COLLA BEN ANIMOSA DE PARTICIPANTS QUE PODEU VEURE A LA FOTO.
EN ARRIBAR A LA CASA, JA TENIEN A PUNT UN BON ESMORZAR DE PA I BOTIFARRA AMB BEGUDA I CAFÈ QUE ES VAN CRUSPIR BEN DE GUST DESPRÉS DE L’ESFORÇ DE LA PUJADA. AQUESTA VEGADA, PERÒ, NO S’HAN TROBAT BOLETS !


MARIA

SOPAR I CINEMA A LA FRESCA/CABRIANES’11

DURANT 1 CAP DE SETMANA DE JUNY I 3 DE JULIOL TENEN LLOC A CABRIANES ELS SOPARS I CINEMA A LA FRESCA’11, ORGANITZATS PER MANEFLESTEATRE.

EL 18 DE JUNY ES VA PASSAR LA PEL·LÍCULA “LAS NORMAS DE LA CASA DE LASIDRA”, AMB UN SOPAR SANT MATEU A LA PLACETA I OBSEQUI DE LA SIDRA PER BEURE.

EL 9 DE JULIOL, UN VESPRE D’HUMOR NEGRE, AMB SOPAR A BASE DE TRUITES PER COMPARTIR I LA PEL·LÍCULA “UN FUNERAL DE MORT”.

EL 16 DE JULIOL, VESPRE DOLÇ, AMB SOPAR DE “MONTADITOS” (PREMI ALS MILLOR, PRESENTATS PER A LA PILAR AYERBE, UNA MAGNÍFICA SAMARRETA) , PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “CHOCOLAT” I A LA SORTIDA, XOCALATA DESFETA AMB COCA, OBSEQUI DE MANEFLESTEATRE.

I PER ACABAR, EL PROPER DISSABTE 23 DE JULIOL, HI HAURÀ VESPRE GORMAND AMB SOPAR SANT MATEU (MANEFLES HI POSA EL PA AMB TOMÀQUET, LA TISANA PER BEURE I LES POSTRES) I ES PROJECTA LA PEL·LÍCULA “UN TOQUE DE CANELA”, DONANT PER FINALITZAT EL CICLE DE SOPARS I CINEMA A LA FRESCA.

MARIA FERRER

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “ARA QUE TINC TEMPS”

El dissabte, 30 d’abril, la Matilde Serra va presentar el seu tercer llibre: “ARA QUE TINC TEMPS”. La presentació va anar a càrrec de Lluís Ubach, alcalde pedani de Cabrianes i amic de la Matilde, Ramon Guitó, proleguista del llibre i la pròpia Matilde Serra. Més d’un centenar de persones va omplir el Centru per acompanyar-la en aquest acte.

Caramelles 2011

Com cada any, les caramelles han omplert de balls, rialles i color els carrers del nostre poble.

Caminada a Fussimanya 2010

La caminada-boletada fins a Fussimanya d’aquest any va tornar a finalitzar menjant (a part de la botifarra i el pà amb tomàquet) els  bolets trobats durant la caminada. Aquí teniu la foto dels participants i organitzadors de la trobada de enguany.

De Caminada Fussimanya 2010

Fotos de la Marxa de Torxes 2010

Fotografies: Família Ubach

Fotos de Nadal 09

Aqui teniu algunes fotografies de les diferents activitats fetes a Cabrianes durant les passades festes de Nadal: el Pessebre Vivent, concert de la Coral i la visita del Reis.
Les fotos són de Mossèn Joan, moltes gràcies!

Reglament d’ús del Centru

REGLAMENT D’US DEL CENTRE PARROQUIAL DE CABRIANES

1.- La denominació comercial i popular de la sala polivalent de Cabrianes serà : El Centru.
2.- La Parròquia de Cabrianes, com a propietària de la finca on està ubicat el Centre Parroquial, cedida a l’Ajuntament per 30 anys, té el dret d’utilitzar l’equipament en condicions preferents respecte la resta de col·lectius i veïns, sempre i quan es comuniqui amb una antel·lació mínima d’un mes. A més a més, abans del 15 de desembre de cada any, podrà efectuar reserva d’utilització de l’equipament per a l’any següent, respecte d’aquelles dates de les que ja tingui coneixement que li serà necessari.
3.- L’Òrgan Gestor del Centre Parroquial de Cabrianes serà el Consell de Poble de l’Òrgan Territorial de Participació de Cabrianes.
El present reglament té per objecte la regulació i control de la utilització, la gestió i la conservació de les instal·lacions del Centre Parroquial . La gestió la farà el Consell de Poble de l’OTP de Cabrianes mitjançant la persona o persones delegades que consideri convenient.
4.- Per la utilització del Centre Parroquial caldrà :
Sol·licitar-ho per escrit a la persona o persones delgades amb antelació mínima de 10 dies. La sol·licitud contindrà com a mínim:
• Nom de l’entitat, o particular que fa la sol·licitud.
• Descripció de l’activitat que es vol portar a terme, el dia o dies, l’hora de començament i la durada.
• Nom i telèfon de la persona que es fa responsable de l’acte, a títol personal o com a representant de l’entitat, si és el cas.
• En el cas d’entitats de Cabrianes i Sallent, a part de senyalar el dia de l’activitat, hauran d’especificar els dies i els horaris dels assajos si és el cas. (Per activitats continuades d’una durada de més de tres dies, caldrà adjuntar-hi, a més, una memòria-programa global de l’activitat a desenvolupar).
A tal efecte hi haurà un model de sol·licitud oficial.
Quedarà exempt d’aquesta sol·licitud, qualsevol dels òrgans del Consell de Poble de l’OTP, quan aquests siguin els organitzadors de l’acte.
L’Òrgan Gestor es reserva el dret de denegar la utilització de l’equipament a grups o entitats que hagin originat problemes o aldarulls en actes anteriors, davant possibilitats de conflictes contrastats.
5.- L’ús del Centre Parroquial serà el propi d’un equipament cultural polivalent i tindrà bàsicament una funció cultural i lúdica. Les activitats que s’hi poden realitzar són:
– Teatre
– Cinema
– Concerts musicals
– Espectacles artístics
– Exposicions
– Exhibicions de dansa, gimnàstica, etc
– Balls
– Projeccions
– Col·loquis, reunions, assemblees…
– Etc… sempre que les exigències tècniques de les diverses manifestacions s’ajustin a les possibilitats tècniques de la sala.
Les activitats que s’hi desenvolupin, en cap cas, podran tenir caràcter ofensiu per les persones, les seves creences i la convivència ciutadana
6 .- Les activitats que no s’hi poden realitzar:
– Fumar en qualsevol lloc de sala, excepte si en l’espectacle artístic o obra teatral és necessari per exigències del guió.
– Qualsevol espectacle que finalitzi més enllà de la 1,30h. de la matinada. En qualsevol cas si l’acte requereix sobrepassar aquesta hora, caldrà un permís especial del l’òrgan gestor.
– Les activitats que requereixin poder entrar, manipular o ingerir aliments i begudes, requerirà d’un permís especial de l’òrgan gestor.
7.- Ordenances d’utilització del Centre Parroquial .
Quan l’Òrgan Gestor ho cregui convenient podrà demanar una fiança de 500 euros junt amb la sol·licitud, que serà retornada íntegrament en el termini màxim de 15 dies si les instal·lacions es deixen en correcte estat .
En finalitzar l’ús de l’espai s’haurà de deixar en les mateixes condicions en les que s’ha trobat, és per això que el sol·licitant i/o l’entitat que representa assumirà qualsevol desperfecte ocasionat a la sala o al material que hi hagi.
L’Òrgan Gestor pot valorar la conveniència de permetre a artistes musicals, de teatre, etc, la utilització del Centre Parroquial per assajos, de forma gratuïta, a canvi d’una actuació oberta al públic que no li representarà cap cost a l’Òrgan Gestor.
8.- Control, vigilància i manipulació de les instal·lacions.
El control de l’obertura i el tancament del Centre Parroquial , així com la vigilància del seu manteniment i el control de la taquilla serà a càrrec del conserge de Cabrianes. L’Òrgan Gestor, ocasionalment, pot delegar aquestes funcions a altres persones.
L’Òrgan Gestor, en funció del tipus d’activitat i de l’horari, podrà sol·licitar als usuaris de l’equipament la contractació de servei de seguretat ( públic o privada ) per garantir l’ordre públic durant i a la finalització de l’activitat.
De la manipulació de la taula de so i de llum i dels elements escènics se’n faran càrrec les entitats o particulars usuaris del Centre Parroquial, fent-se responsables de qualsevol desperfecte que poguessin ocasionar. La manipulació de tots aquests elements en les activitats organitzades per qualsevol dels òrgans del Consell de Poble, aniran a càrrec de les persones delegades per l’Òrgan Gestor.
9.- Vigència
El present reglament entrarà en vigor una vegada aprovat pel Ple de l’Ajuntament i coberta la tramitació exigida pels articles 63, 64, 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.