Agnès Mitjans i Miquel Ubach amb la dida. Any 1935