Altar major. Dècada 1940.

Altar major. Dècada 1940.
La imatge de Sant Ramon, pagada pel Sr. Casimir Clapes Berenguer es una bella
obra d'art tallada per l'escultor de Barcelona Domingo Peris, medeix 9 pams.                                                                                                                                                                                
Festa de la seva benedicció el 10 de maig de 1942.