Any 1067. Traducció de part del document original trobat al Diplomatari de Ripoll.