Escola a la Falange. Any 1934-1935

Escola a la Falange. Any 1934-1935

 

Montserrat Jorba, Benida.

Dolors Serra, Assumpció Jorba, Anna Serra, Roser Quintana, Pepeta (criada del Soler), Dolors Vilaseca, Angelina Puig, Maria Comallonga, Emilia Sala, Maria Jorba, Teresa Quintana, Carme Sala.

Germana Concepció, ¿?, Angeleta de Freixa, MªEnriqueta Torrentó, Mercè Serra, Antonieta Jorba, Maria Bosch, Maria Vila, Neus Casoliva, Maria Vila, Assumpció Sellares, Montserrat Sala, Teresina, Maria Domenech, Mercè Bosch, Germana Jacinta.

Angeleta i Montserrat Puig, Maria Piñana, Angelina Guitart, Montserrat Domenech, Marcela Vila, Montserrat Vila, Doloretes Pregones, Neus Sellarés, Carmeta Barniol, Roser Carné, Salvador Quintana, Pilar Ubach.