Excursió a Núria. Any 1952.

Excursió a Núria. Any 1952.

18 de juliol del 1952.

A dalt: ¿?, Conxita i Ramona Berenguer
Al mig: Mercé Algué, Montserrat Domenech, M. Remei Prat
Dretes: ¿?, Angeleta Vantaiol.

Asseguts:  Josep Guitart, Josep Domenech, Dolores Soldevila, Carolina Font