Foto de família. Any 1957.

Foto de família. Any 1957.

Aquesta foto està feta davant de Cal Mujal. Per on passa la carretera C16. 

Abans hi havia plataners a banda i banda de la carretera. També es pot veure Cabrianes al fons.

D'esquerra a dreta: Teresa Vilaseca, Josep Mujal, Àngels Vilaseca, Rosita Mujal, Ernest Mujal (a coll), Jaume Mujal i Pilar Masferrer.