La Caseta. Dècada 1950.

La Caseta. Dècada 1950.

La famíia que vivia a la Caseta.

A dalt: Andreu Casas amb la seva filla, Montserrat, ¿? , ¿? i la nena de la falda, Maria Casas,

Al mig: Evaristo Casas, Montserrat Garriga, Amèlia Sala,

A baix: ¿? , Lourdes Casas, Pepet Casas, Enric Casas, ¿? ,