Romeria. Any 1951.

Romeria. Any 1951.

Romeria a Lourdes de la Nou l'any 1951. En aquesta excursió hi va anar força gent. Van omplir tres autocars.

Drets: Joan Atzet,  Nitus Masachs,  Ricardo Masachs, ¿?,¿?.
Agenollats: Joan Oller,  Josep Puig i Pepet Casas