Any 1942. Benedicció de les campanes

Any 1942. Benedicció de les campanes

El dia 10 de maig de 1942 a la tarde es va celebrar la benedicció de les campanes (es van fer a Olot), els padrins foren Josep Camps i la seva esposa Rosa Vila per la Raimunda . Per la M. Montserrat foren el Sr Enric Clapes Berenguer i la Srta Maria Enriqueta Torrentó Pujol. amb l'assistencia de tots els capellans veins i fen la predicació Mossen Lluís Camps i la benedicció a carrec d'un delegat del Sr Bisbe. Segons testimonis les varen estrenar el 25 de Juliol en el bateig de Jaume Cortina. (El testimoni era Jaume Altarriba Escayola que feia d'escolà En el mateix acte foren beneits la pica de batejar i l'imatge de Sant Ramon.