Caramelles 1983

Caramelles 1983

Els petits de les caramelles 1983

Jordi Escayola, Cristina Rivares, Pere Moncunill, Josep Alzina, Núria Moncunill, Jordi Cirera, Eva Quintana.

Jordi Vilaseca, Eduard Finestres, Glòria Comallonga, Oscar Muntaner, Carmen De Toro, David Moncunill.