Excursió els Munts. Any 1956.

Excursió els Munts. Any 1956.

Grup de Cabrinesos i Cabrianeses d'excursió als Munts el 29 de juny del 1956.

Drets : Jaume Cortina, Dolors Espinal, Pere Altarriba, Carolina Font, Jaume Comallonga, Lluís Guitart.                                        

Agenollats: Trini Colilles, Mercé Algué, Angelina Comaposada, Isidre Comallonga, Pepita Algué, Joaquim Moncunill, Ramon Jorba.

Asseguts: Ramona Berenguer, Roser Comallonga, Maria Moncunill, Conxita Berenguer, Lola Jorba, Mercé Picañol, Pilar Comaposada i Lluís Oller