Escola. Curs 1954-55.

Escola. Curs 1954-55.

Darrera: Juanita Mesa, M.Dolors Montanyà, Núria Casadesús, M:Angels Reiriz, Josefina Jorba, Roser Quintana C., Roser Quintana M., Montserrat Altarriba,

Teresina Comallonga, Antonia Babí, Rosa Sanchez.Davant: Pilar Ges, M.Teresa Miralles, Fuensanta Bruch.

Assegudes: la mestra Maria de Miguel, Montserrat Quintana, M. Asumpció i Rosa Babí