Foto de grup 1942-43

Foto de grup 1942-43

6 d'abril del 1943. Foto de grup dels nens de l'escola amb el mestre senyor Sants.

Darrera: Ventura Pregones, Joan Roqueta, LLuís Estrada, Ventura Ubach, Josep Puig, Ventura Soldevila, Pere Obradors, José Navarro, sagal de Magrans

Mig: El mestre S. Sans, Ferran Serra, Jaume Estrada, Ramon Quintana, Joan Indalecio, Joan Atzet, Llograi Picanyol, Esteve Clotet, Salvador Altarriba, Josep M Iglesias.

Davant: Miquel Ubach, Pere Abadal, Salvador Jorba, Pere Roqueta, Joan Navarro, Isidre Comallonga, LLuís Quintana, Gracilià Selma, Jaume Altarriba.