Escola. Curs 1965 - 1966

Escola. Curs 1965 - 1966

Darrera: Andreu Comellas, Jaume Casadesús, Josep Masachs, Antoni Marsinyach, Edelmiro, el mestre Antonio Becarés, Manel Babí i Miquel Serra.

Mig: Jaume Mujal, Carles Babí, Ernest Mujal, Joan Junyent, Josep Mujal, Benjamí Oller i Quico Matamala.

Davant: Antoni Toral, Josep Soldevila, Antonio Aibar i Josep Ubach.