Santa Infància. 1955

Santa Infància. 1955

Grup que va postular per la Santa Infància el 23-10-1955.

Darrera: MªCarme Quintana, MªCarme Gonfaus, Pilar Comaposada, MªRemei Prat i Mercè Picañol.

Davant: Josep Prat, Antònia Babí, Rosa Sanchez, Roser Quintana, Josep Escayola.